Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалена

.

мариа магдаленаКогато Христос ходел из Галилея и вършел чудеса,  Мария Магдалена се обърнала към него за помощ. Той я изцерил от болестта, от която страдала, а благодарната Мария го следвала до  смъртта му. Тя първа видяла възкръсналия Господ и утешила скърбящите  с  думите: “Христос възкресе!” Като първа благовестница тя е призната от църквата за равноапостолна.

***

От писанията  из Евангелието на Филип

„Три жени вървяха с Господ през цялото време. Мария – майка му, и нейната сестра, и Магдалена – тази, която наричаха негова спътница.
(…)

Господ обичаше Мария повече от всички ученици и често я целуваше в устата. Останалите ученици, като го видяха, че обича Мария, му казаха: Защо я обичаш повече от всички нас? Спасителят им отвърна, каза им: Защо не обичам вас като нея?“.

.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert