И религията май е виновна за кризата

.

Според учението за „протестантската етика“ протестантите умеят да боравят по-добре с парите от католиците. Един английски учен дава актуални примери, потвърждаващи уж теорията на германския социолог Макс Вебер.

Реформаторът Йохан Калвин обявява неуморния труд за дълг на всеки християнин. А Мартин Лутер, който за пръв път превежда Библията на немски, настоява колкото се може повече от неграмотните му сънародници да се научат да четат и пишат, за да могат сами да четат Светото писание.

Страничен ефект от кампанията за ограмотяване, която през 16 век обхваща германските територии, е по-високото образователно равнище на протестантите. Прословутата теория за „протестанската етика“, развита от Макс Вебер, изхожда от факта, че постепенно ще има много повече хора, които да се занимават със занаятчийство, вместо със земеделие, чиито доходи ще са по-високи от тези на верските им събратя, изповядващи католицизма.

Професор Саша Бекър от университета Уорик в английския град Ковънтри, заместник-директор на тамошния изследователски център за световна икономика, изказва предположението, че част от вината за сегашната финансова криза в Европа се дължи именно на дисбаланса между протестантския трудов морал и едновремешната образователна изостаналост в католическите земи.

Откъде тръгва Европа?

Съвсем очевидно е, пише Бекър в своето изследване, че северноевропейските страни се оправят по-добре с финансите си, отколкото южноевропейските като Испания, Португалия или Италия, където католицизмът е преобладаващ. С въвеждането на задължителното начално образование католиците започнали да наваксват изоставането си, но Реформацията си казвала думата и до днес, твърди Бекър.

Същевременно професорът от Ковънтри отбелязва, че в Германия след Втората световна война тази разлика била почти незабележима. Но дори данните от началото на новия век показват, че протестантите в Германия учат средно една година повече от католическите си сънародници и имат с пет процента по-високи доходи от тях.

„Не искам да твърдя, че наблюдаваните днес в Европа различия се дължат изцяло на религиозната ориентация“, пише Бекър, „но ми се струва очевидно, че благодарение на по-изразения си стремеж към образованост протестантите са си осигурили икономическо предимство, което се забелязва и до днес“.

http://www.dw-world.de/

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert