СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“

.

СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“

22.09.1995

Данни от регистър БУЛСТАТ Код по БУЛСТАТ: 831109991

Фирма, правна форма: СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ Сдружение, юридическо лице, неправителствена организация Фирмено дело: 14642/1991 Дата на вписване на последно решение: 22.09.1995 Решение № (2) на Софийски градски съд, Регистър 5, Стр: 5 Адрес на седалище: ГР. СОФИЯ, общ. СТОЛИЧНА, ул. Г.С.РАКОВСКИ № 134 Тел.: 02/806479

Статус: развиващ дейност

Управители:

Име: ВАСИЛ СТОЯНОВ ГОЦЕВ, BGR, ЕГН: 2907….., член на колективен орган на управл.

Име: ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, BGR, ЕГН: 491223…, управляващ

Име: ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, BGR, ЕГН: 491223…, член на колективен орган на управл.

Име: АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ БОЖКОВ, BGR, ЕГН: 510809…, член на колективен орган на управл.

Име: ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, BGR, ЕГН: 520525…, член на колективен орган на управл.

Име: ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, BGR, ЕГН: 551121…, член на колективен орган на управл.

Име: НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА, BGR, ЕГН: 620809…, член на колективен орган на управл.

Данни от Националния осигурителен институт Допълнителна информация: Активност – развиващ дейност Източници на финансиране – спец.фондове за финанс.на непр.орг. 100% Колективен орган на управление – Управителен съвет Основен източник на финансиране – Приходи на неправит. организации Форма на собственост – частна 100% Форма на счетоводно записване – двустранно счетоводство Институционален сектор – СЕКТОР НЕТЪРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМAКИНСТВАТА Национална отрасл. класификация – 9133, Дейности на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде

ДЕЙСТВАЩА!

.

 

Ein Gedanke zu „СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert