Някои Бележки относно Историята на Символа Уан (“Свастика”)

.

Английската и немската дума “Свастика” произлизат от санскритската дума: “Svastikah,” която означава “бидейки щастлив”.Първата част от думата, “SVASTI-”, може да се раздели на две части: “SU-” (добро; добре) и “-ASTI-“ (е), като частта “-ASTIKAH” означава „бидейки“. В Индия думата е асоциирана с благополучие – тъй като означава „благоприятен“. В Индия свастики в посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка са използвани с различни значения. Тъй като свастиката е прост символ, той е бил използван по всяка вероятност независимо от много човешки общества. Едни от най-старите известени свастики са били изобразени в палеолитна пещера преди повече от 10 000 години. Преди около 2 000 години, когато будизмът бива внесен в Китай от Индия, китайците също заемат свастиката и нейното значение на “благополучие”. В Китай свастиката се счита за китайски йероглиф произнасян като „Уан“ (на мандарин). Тя е считана също така за еквивалент на друг китайски йероглиф със същото произношение, който означава ‚“десет хиляди; безкрайно голямо число; всичко“. Символът на свастиката е бил използван в продължение на хиляди години практически от всички групи от хора на планетата. Тя е била позната на германските племена като „Кръста на Тор“ и е интересно, че нацистите не са използвали този термин, който е в съгласие с немската история, но вместо това предпочитат да „откраднат “ индийския термин „Свастика“. Символът бива донесен дори в Англия от скандинавските заселници в Линкъншир и Йоркшир като „Кръста на Тор“ дълго преди Хитлер. Още по-интересно е, че знакът е бил намерен на еврейски храмове в Палестина отпреди 2000 години, така че Хитлер (по невнимание?) е „откраднал“ еврейски, а също и индийски символ.В Америка свастиката е използвана от местните Американци в Севера, Централна и Южна Америка. Според Joe Hofler, който също така се позовава на Dr. Kumbari от музея на Urumqi в Xinjiang – Китай, индо-арийците от Германския клон пристигат в Европа около 2,000-та година преди новата ера и донасят със себе си символа на свастика (слънчев диск) на тяхното религиозно изкуство по това време, открито в разкопки на гробовете Kurgan в степите на Русия и индо-арийските гробове в Xinjiang, Китай.

.
.
Справки с информация относно свастиката:
1. Thomas Wilson, Curator, Department of Prehistoric Anthropology, U.S. National Museum, Chapter „The Swastika, the earliest known symbol and its migrations; with observations on the migration of certain industries in prehistoric times, “ from „Report of National Museum“ (1894), pp. 757-1030. (On-line version of this Chapter can be obtained from the following site: http://abob.libs.uga.edu/bobk/sw/ )
2. Barbara G. Walker, „THE WOMAN’S ENCYCLOPEDIA OF MYTHS AND SECRETS“ (1983), and „THE WOMAN’S DICTIONARY OF SYMBOLS & SACRED OBJECTS“ (1988), both published by Harper & Row;
3. James A. Michener, „THE SOURCE“;
4. Ernest Klein, „KLEIN’S COMPREHENSIVE ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE“ (Elsevier, 1971);
5. Robert H. Mathews, „MATHEWS‘ CHINESE-ENGLISH DICTIONARY“ (Harvard, 1966);
6. The book „In Search of the Cradle of Civilization“ by George Feuerstein, Subhash Kak, and David Frawley (Quest 1995) describes the history of India from a perspective different from that of English colonialists.
.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert