Българи, живеещи постоянно в чужбина

.

ghНа вниманието на всички българи живеещи в чужбина, притежаващи също друго, освен българското гражданство и заемащи във Фейсбук, антиправителствени позиции.
Чух от съвсем сигурно место, че е в ход схема за затварянето на устата ни, след посещение в старата ни Родина. Сюрпризът ще бъде или с нещо „уж случайно намерено в багажа ни“ и уличаващо в криминално престъпление или „вразумяване“ от онези с чуковете…
Горещо препоръчвам на всеки, който в уводното изречение може да се разпознае, да отиде до съответната полицейска служба по местоживеене и да изложи писмено становище (Anzeige, Statement), че не е изключено подобна агресия срещу него, когато пребивава в България, въпреки че се стреми до педантичност да спазва законите там, не е конфликтна личност и особено внимава в уличното движение.
Също така да изисква да му бъде проверяван багажа при излизане от съответната страна, когато ще пътува за към България, за да не го „изненадат“ на границата с нещо „случайно намерено“…
Във всички случаи да настоява писменото му становище да бъде заверено с входящ номер (иначе ще го изхвърлят, щом си излезете) и да бъде адресирано, също така, както до Външно министерство на съответната страна, така и до посолството им в София.
Малко се дърпат в полицията да се занимават с Вас, ама ако сте в компанията на местен адвокат (ако имате адвокат, който редовно наемате по други въпроси, заради един обяд, ще Ви направи компания и дойде с Вас), той бързо ще ги убеди. Принципно те са задължени да приемат писменото Ви становище и да го архивират.
Като за последно, препоръчвам Ви, когато сте в страната, да има ваш близък или роднина, който веднага да информира съответното посолство, ако нещо се случи с Вас.
Не приемайте думите ми, като параноя. Отделете 2-3 часа и го направете.
Знам с какви индивиди (ДС/тежки криминални престъпници) си имаме работа в България. Сърбал съм им попарата…
Не, че това ще ни предпази на 100%, ама поне остава моралното удовлетворение, че ще стане достояние на втората ни Родина, а Западните демокрации са чувствителни, когато се нарушават правата на гражданите им, особено в друга страна и поемат защитата там.

.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert