Бизнес притча: Най-добрият ден за продажби

.

.

Веднъж ученик попитал Учителя:

— Учителю, кажи, кой ден е най-добър да отправяме предложения към клиентите?

— Ден? – учудил се Учителят.

— Ден от седмицата или пък определена дата от месеца …

— А-а-а, ден от седмицата… – кимнал Учителят. – Да, разбира се. Този ден е сряда – казал Учителят и хитро погледнал учениците. Те веднага разтворили тетрадките и започнали да записват.

— А ти, защо не записваш? – строго попитал Учителят друг ученик, който седял пред него и се усмихвал.

— Защото знам какво ще кажеш, Учителю! – отвърнал той.

— И какво е то? – намръщил се Учителят и скръстил ръце. Тогава ученикът, който не записвал, казал:

— Че този ден също е във вторник, петък, събота, четвъртък, понеделник и неделя.

— Правилно – кимнал с одобрение Учителят. – Само че първо бих казал петък, а след това вторник.

Учениците се разшумели развълнувано, а един от тях събрал смелост и попитал:

— Учителю, а защо точно в тази последователност?

Учителят отново погледнал ученика, който единствен не записвал и му махнал с ръка:

— Е, кажи най-сетне точния отговор!

— Има само един ден и той е – днес!

http://www.manager.bg/

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert