Карта на диалектната делитба на българския език

.

Картата на българските диалекти е създал екип учени от Института за български език при Българската академия на науките и обхваща „цялата българска езикова територия“, и включва и аудиозапис и описания на отделните речи.

.

image
Карта на диалектната делитба на българския език
(Кликни на линка, за да се отвори картата във висока резолюция в отделен таб)

.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

.