Самочувствието пази сърцето ни

.

Самочувствието е важно не само за его-то. То влияе пряко и на здравето ни. Изследвания показват, че хората, които вярват в себе си, се ползват и от допълнителни предимства за здравето си – самочувствието пази сърцето им.

.

Психологът Енди Мартенс от университета в Кентърбъри е убеден, че по-високото самочувствие се отразява благоприятно и на здравословното състояние. Именно то, както и по-високата лична оценка ни дават възможността да реагираме по-спокойно на заплахите. Още повече, че заплахите в днешното западно общество по-често са свързани със социалния статус, отколкото с плътта и живота.

Здрав дух в здраво тяло

Съвместно с екипа си Мартенс е извършил проучвания как функционира този ефект в действителност. Учените провели поредица експерименти с участието на 184 души. В рамките на един от тестовете участниците получили грешна база данни за нивото си на интелигентност или за личността си – с целта да се намали самочувствието. При друг от тестовете пък била дадена задачата за ежедневна оценка на собственото самочувствие в продължение на две седмици. Паралелно били направени изследвания на сърдечния тонус, като от получените показатели станало ясно колко силно влияе на активността на сърцето парасимпатиковата нервна система.

Тя е, която се „грижи“ за забавянето и успокояването на сърцето, респективно – представлява антипод на симпатиковата нервна система, която направлява реакции от типа на „борба или бягство“. Парасимпатиковата нервна система намалява стреса и възпаленията. А ако не е достатъчно активна, може да се стигне до сърдечни проблеми и заболявания на имунната система.

При всеки от проведените тестове високото самочувствие съответствало на по-високия вагусов тонус – нерва, който защитава сърцето. Мартенс подчертава, че актуалното проучване за първи път доказва, че промените в самочувствието могат да доведат до директни изменения в психологията на човека. С което се потвърждава и връзката между самочувствието и здравето.

Психологът е убеден, че възможността за подобряване на самочувствието се състои в общуването с приятели или роднини, които оказват подкрепа. Хората, които подкрепят и дават сили, са от много по-голяма полза, отколкото положителното мислене, например. Ниското самочувствие пък според Мартенс означава нещо повече от това да се чувстваш зле – то означава и, че тялото не функционира оптимално, което би могло да има и сериозни здравословни последствия.

За силата на психиката

Всъщност и преди многобройни проучвания са установявали, че ниското самочувствие може да е свързано с редица заболявания. При допитвания сред студенти канадски психолози са разбрали, че тези, които не се оценяват и се смятат за неинтересни и малоценни, имат проблеми със завързването на контакти и приятелства. Те влизат и по-често в спорове и конфликти с околните.

Всичко това води към допълнително отслабване на самочувствието, респективно – до влошаване на здравето. Други изследвания сочат, че продължителността на живота на болните от сърце наред с другото може да се предскаже и въз основа на тяхното самочувствие.

http://www.dw-world.de/

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert