Приказка

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Попитали един мъдрец:
– Какво е почтена жена?
Мъдрецът казал:
– Това е жена , която има един мъж и един любовник.
– Това не е ли лека жена?
– Леката жена има един мъж и много любовници.
– Това не е ли пропаднала жена?
– Пропадналата жена няма нито мъж, нито любовник.
– Това не е ли самотна жена?
– Самотната жена има само един мъж.

.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert