Политика

.

.

.

Момче пита баща си:
– Татко, какво е това политика?
– Ами как да ти обясня по-накратко? – отговаря бащата. – Аз съм демокрацията, защото аз печеля парите, майка ти е правителството – тя ги харчи.
Ти си народът – за теб се грижим. Прислужницата е работническата класа, а малкото ти братче е бъдещето.
Момчето много не разбрало, но все пак не отговорило.
През нощта то отива при майка си и гледа, че тя е заспала. После минава през стаята на малкото си братче и вижда, че се е наакало.
Поглежда през ключалката във стаята на прислужницата и я вижда в леглото с баща си…
На сутринта всички се събуждат и детето отива при баща си и казва:
– Татко, разбрах що е политика!
– Браво, моето момче! – отговаря бащата.
– Докато правителството спи, демокрацията чука работническата класа, народът е пренебрегнат, а бъдещето е цялото в лайна!
.
.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert