ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

.

Защото все по-често чувам от представители на т.н. леви бизнес среди, че комунизмът (социализъм) и пазарната икономика не били самоизключващи се величини и като пример все ми се натяква китайския модел, смятам за нужно да не влизам в безкрайни и безсмислени дискусии, а само да публикува онлайн изданието на една книга, третираща именно това икономическо „чудо на света“ – Китай и водещата (ключовата)  роля на комунистическата партия, там.

.

ДЕВЕТ КОМЕНТАРА ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

.

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert