Проверете как работи вашия мозък!

.

mozak2

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементарен  тест ще ви помогне да проверите работата на вашия мозък. Картинката с  въртящото се  момиче, която виждате, обиколи целия Интернет, и се  утвърди на  водеща позиции като тест за това, кое полукълбо на мозъка ви работи по-добре. Автор на тази снимка е  японският дизайнер Nobuyuki Kayahara.

Как да проверите функционирането на мозъка си?

Това е много просто. Вижте  в каква посока се върти момичето? Веднага трябва да се каже, че то може да бъде накарано да се върти във всяка посока.

Ако виждате, че момичето се върти по часовниковата стрелка, се приема, че дясното полукълбо на  мозъка ви е по-развито. Ако видите въртене обратно на часовниковата стрелка – лявото.

По-често хората виждат, че момичето се върти обратно на часовниковата стрелка. Следователно, тези хора повече използват лявата страна на мозъка си. Но ако се съсредоточите можете да промените посоката на момичето.

mozak3Интересно е, че преди няколко десетилетия, на дясното полукълбо на мозъка  не се отдаваше  голямо значение. Беше прието да се счита, че то в известна степен е  малко безсмислено. С течение на времето обаче, учените заключиха, че дясното полукълбо на човешкия мозък е много важно за развитието на творческа личност.

За тези, които не могат да  променят посоката на въртене на танцьорката по-долу има  3 снимки. Ако за кратко погледнете в лявото или дясното изображение, можете лесно да промените посоката на движение на основната картина. Този прост тест ще ви помогне да проверите коя част от мозъка ви е най- активна.

mozak2

Ляво полукълбо
Обработва вербалната информация. Лявото полукълбо отговаря за езиковите способности, контролира речта, способността да се чете и пише. Използвайки точно лявото полукълбо,  човешкият  мозък запомня факти, дати, имена, и следи за тяхното писане. То  анализира всички факти, и е отговорно за анализа и логиката. Математическите  символи и цифри се разпознават също от  лявото полукълбо. Информацията се обработва последователно.

  Дясното полукълбо на мозъка.

Обработва невербална информация. Дясното полукълбо на човешкия мозък обработва информацията , която изразява не с думи, а с  образи и символи. С помощта на дясното полукълбо човек е  в състояние да си фантазира и мечтае, да измисля  истории. Дясното полукълбо на мозъка отговаря за способности в сферата на   изобразителното изкуство и музиката. Дясното полукълбо обработва едновременно много и различна информация. Това  дава възможност да се разглежда всичко като цяло, без да се прибягва до анализ.

Ако се вярва на  резултатите от изследване, провеждано в университета в Йейл в продължение на пет години, ако човек успява без много напрягане на очите, да променя  посоката на въртене на момичето, то той има  IQ над 160.

Или може би това е само оптическа измама? Проверете.

energetika-bg.com