Международна Асоциация за Българско Изкуство по Света

.

IABAW2-2

 

.

.

МАБИС е неправителствена организация с идеална цел в обществена полза. Тя е
международна Асоциация, посветена на популяризирането на българското изкуство във всичките му форми по целия свят. С цялата си дейност и с всички каузи, зад които ще застава, МАБИС ще се стреми към цялостното изграждане на един позитивен и различен от наложения вече имидж на България посредством превръщането на българското изкуство и култура в една своеобразна визитна картичка на страната ни. Ще се стреми да насърчава българските творци да заемат полагащото им се място на сцената на световното изкуство и ще ги подпомага в утвърждаването им като емблематични имена на нашето съвремие. С всички тези стъпки МАБИС ще се опита, заедно със своите приятели, подкрепители и съмишленици по целия свят, да преподреди духовните, социални и морални ценности, в които водещо място да имат съзиданието, творенето, добронамерената подкрепа и навреме подадената ръка.

 

Цели на организацията:

.

 • Да подкрепя, стимулира и популяризира българското изкуство в България и по света;
 • Да издирва и съхранява произведения на българско изкуство.
 • Да изгради цялостна мрежа или отделни структури от хора или организации в различни държави, които да осигуряват възможности за популяризиране на българското изкуство по света;
 • Да възвърне  позитивния имидж на страната ни, популяризирайки българското изкуство и култура по целия свят;
 • Да си сътрудничи с европейски и световни културни и научни институти, организации, сдружения и други;
 • Да подпомага инициативи, насочени към изследване на изкуството в България;
 • Да подкрепя и популяризира творчески колективи, организации и неформални
 • групи за изкуство и култура;
 • Да открива и подкрепя реализацията на талантливи деца и младежи от различни етноси, включително и такива в неравностойно положение;
 • Да защитава правата и интересите на хората на изкуството в България и по света;
 • Да изгражда бази /офиси, помещения и др/ за осигуряване представянето
 •  на българско изкуство;
 • Да популяризира сред българските бизнес – среди възможностите за инвестиране в българското изкуство;
 • Да представя пред българските бизнес – среди конкретни възможности за инвестиране в българското изкуство и култура;
 • Да популяризира и при възможност да прилага мерки и програми, насочени към
 • социализацията на лица в неравностойно положение, младежи и лица, работещи в сферата на изкуството и културата;

.

МАБИС е организация от отворен тип, в която всеки, решил да се присъедини, ще
бъде подкрепян и насърчаван да инициира, организира и реализира своите идеи,
когато те са в полза на целите и задачите на Асоциацията, и ще може да разчита
на помощта и подкрепата на членовете на организацията.

Ein Gedanke zu „Международна Асоциация за Българско Изкуство по Света

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert