ИСТИНАТА ЗА БОГОМИЛИТЕ – Документална хроника

.

Българите направиха нещо за света
чрез богомилите. Това, което изнесоха
българите, е принципът на свободата.
Учителя Беинса Дуно

Стремежът към просветление, където преходното се превръща във вечно, а всекидневното се озарява от копнеж по безсмъртното битие, е неизменен спътник на българския народ от незапомнени времена. Този стремеж намира израз в богомилството, което става основа за изграждането на нова, устремена към бъдещето култура. Това наистина може да бъде основание за високо национално самочувствие на българите.
Богомилството бележи един от най-високите върхове по дългия исторически път на България и има епохално значение за еволюцията на европейската цивилизация. То оказва решаващо и трайно влияние за духовното извисяване на хората, като разширява хоризонта на познанието. Всеобхватно по своето съдържание, богомилското учение обогатява и издига човешкото мислене до качествено нова, по-висша степен на развитие; то освобождава съзнанието от господството на авторитети, утвърдени религиозни предразсъдъци, овехтели църковни догми, заблуди и суеверия. Многостранното му въздействие предизвиква реформаторски движения в редица страни и допринася за възникването и изграждането на някои мистични и езотерични общества в Европа.
Уникално по своето значение, богомилството е ярък феномен на българския дух, въплъщение на неговия гений. То е до такава степен убедително и безспорно, че не е необходимо да бъдем великодушни, за да сме справедливи в оценката си за него. Фактът, че в продължение на векове богомилите формират светогледа на обществото, достатъчно красноречиво говори за голямата жизненост, възвишеност и плодоносност на идеите им. Техните християнски идеали и високи нравствени изисквания изпреварват със столетия епохата на Средновековието, дори и днес не са осъществени.
Преди хиляда години богомилите внасят своя дял в световната съкровищница. Постиженията им в духовната и социалната сфера представляват най-величественият паметник на техния живот, венец на усилията им. Те са безценно наследство за нас, защото освен всичко друго ни завещават любов към мъдростта и истината.
На богомилството са посветени голям брой творби и специални проучвания от средните векове до наши дни. В много от тях авторите се спират предимно върху социалните аспекти на богомилското движение. За сметка на това пък, съвсем малко внимание се отделя на езотеричната страна на учението. В следващите страници ще насоча вниманието на читателя точно върху религиозно-мистичната същност на богомилството, като се позовавам на стари писмени извори и най-съществените оценки на видни историци и писатели. Надявам се, че това, което предлагам в настоящата книга, ще предизвика интерес предимно у онези, които имат известни представи по темата и са изпълнени с търсещ дух.
Независимо от намерението да опиша дейността и ролята на богомилите толкова обективно, колкото ми е възможно, все пак субективните елементи не могат да бъдат напълно изключени.
Да разгледам богомилството през призмата на съвременността и да го преутвърдя преди всичко като опора на хуманизма и Реформацията – това е една от моите цели.


Иван Кирилов

.

ИСТИНАТА ЗА БОГОМИЛИТЕ – Документална хроника

.

3 Gedanken zu „ИСТИНАТА ЗА БОГОМИЛИТЕ – Документална хроника

  1. защо сме толкова сляп народ? Господ ни е дал ськровище, което сме потьпкали , заслужаваме си сьдбата дори ни е малко.

  2. Ха..абе хора,на вас да не ви е изпила чавка мозъците?!Какво превъзнасяте една от най-опасните секти на богоборците,богомилството.Това е секта,поп Богомил е един изявен богоборец.Запознайте се малко повече със Светото Праволавие..само там е истината и това се знае от 2000години…образовайте се малко духовно,защото в противен случай няма на кого да се сърдите,когато настъпи съдния ден.

  3. Бай Илия, душичко невежа, защо не си седиш в потурите и не си гледаш говедата, ами си ръгнал да се изказваш за нещо, за които мозъкът ти не е узрял още-богомилите са световен принос на България, те са най-хубавото, истинско и свято нещо, което се е случило из нашите земи! Ти, байчо, слушай мазните покварени попчета и давай напред с техните лъжи, свободата не е за теб!!!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert