Дезинформацията като основно средство на Държавна сигурност

.

Почетен_знак_на_КДС_01Христо Христов (desebg.com)

Строго секретна Инструкция за дезинформационната работа на органите на ДС. Документът е от 1980 г. и е подписан от тогавашния министър на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов.

Със строго секретната инструкция се регламентира използването на дезинформацията като средство и метод от ДС в борбата срещу противника. Целта е с нея да се въведе координация в дейността на Държавна сигурност при използването на дезинформационната работа и постигането на по-голяма ефективност.

„Под дезинформация се разбират сведения (информация), в повечето случаи несъответстващи на действителността, които органите на държавна сигурност използват за създаване у противника на такива представи, въз основа на които той взима решения и предприема действия в изгодна за нашата страна насока. Процесът на довеждане на дезинформацията до противника се нарича дезинформиране”, се посочва в инструкцията.

Документът съдържа следните раздели: „Общи положения”, „Основни цели, направления, принципи и изисквания при провеждане на дезинформация”, „Органи на държавна сигурност за дезинформация и организация на тяхната работа” и „Заключителни разпоредби”.

Групата за координация на дезинформационната дейност на ДС се състои от началниците на Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването), Второ главно управление на ДС (контраразузнаването), Трето управление на ДС ( военното контраразузнаване) и Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия. Групата е под ръководството на зам.-министъра на вътрешните работи, отговарящ за разузнаването – по това време ген. Стоян Савов. Дезинформацията в ДС се смята за част от нейните активни мероприятия. В структурата на ПГУ съществува специален отдел „Активни мероприятия“.b_DS_Dezinformazia1DS_Dezinformazia2DS_Dezinformazia3DS_Dezinformazia4DS_Dezinformazia5DS_Dezinformazia6DS_Dezinformazia7DS_Dezinformazia8DS_Dezinformazia9DS_Dezinformazia10DS_Dezinformazia11DS_Dezinformazia12DS_Dezinformazia13DS_Dezinformazia14DS_Dezinformazia15DS_Dezinformazia16DS_Dezinformazia17

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert